strona główna.png

Instalacje Fotowoltaiczne-DEK SOLAR-tel. 506905812-biuro@deksolar.pl

Realizujemy instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm w 2023 roku

Za rozwój fotowoltaiki w Polsce odpowiadają głównie prosumenci indywidualni, a to wszystko dzięki licznym dofinansowaniom paneli fotowoltaicznych, na które mogli liczyć w ostatnich latach. Wsparcie dla przedsiębiorców dotychczas było wyraźnie słabsze, jednak powoli zaczyna się to zmieniać. Sprawdź, jakie są dostępne dopłaty do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku!

Wysokie koszty jako główna bariera dla inwestycji w OZE

Zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego dofinansowania fotowoltaiki dla firm są tak potrzebne. Żyjemy w czasach, w których termomodernizacja, a tym samym zwrot ku zielonym źródłom energii, są szczególnie istotne. Niestety wymaga to niemałej inwestycji, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, których zapotrzebowanie energetyczne bywa bardzo duże. Zresztą, jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych w 2020 roku przez EFL, aż 87% małych i średnich przedsiębiorców jako główną barierę dla inwestycji w fotowoltaikę wskazuje wysokie koszty. Natomiast 56% ankietowanych bezpośrednio wskazuje na brak dostatecznych dotacji do fotowoltaiki dla firm. Inne czynniki wskazywane jako bariery dla inwestycji to m.in.: konieczność długiego oczekiwania na zwrot, niewielka wiedza o OZE, skomplikowanie procedur, brak warunków dla wykorzystania OZE. Warto w tym miejscu podkreślić, że od czasu przeprowadzenia cytowanego badania dużo się zmieniło. Dofinansowania fotowoltaiki w 2023 roku są wyższe, a perspektywy wydają się jeszcze bardziej interesujące.

Dopłaty do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku z nowego budżetu

Dotacje do fotowoltaiki dla firm w dużej mierze pochodzą ze środków unijnych. Dofinansowania w 2023 roku są udzielane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027, podczas gdy 2022 rok był przejściowy, a więc część środków znajdowała źródło w poprzednim budżecie. Jednak jakie to ma właściwie znaczenie? Otóż Unia Europejska coraz większy nacisk kładzie na termomodernizację i wzrost znaczenia ekologicznych źródeł energii, co ma na celu dążenie do neutralności klimatycznej Europy. Dlatego też aktualny budżet w większym stopniu niż poprzedni uwzględnia alokację środków na transformację energetyczną. Innymi słowy, ilość pieniędzy na dofinansowania fotowoltaiki w 2023 roku i w kolejnych latach jest i będzie większa niż w latach ubiegłych.

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm z programu Energia Plus

Energia Plus to najbardziej znany i najdłużej prowadzony program dotacji do fotowoltaiki dla firm. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę dla firmy w formie pożyczki pokrywającej do 85% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dotacji dla jednego beneficjenta wynosi od 0,5 do 500 mln zł. Istnieje możliwość umorzenia części udzielonej pożyczki w wysokości nie większej niż 1 mln zł. Jednocześnie pod warunkiem realizacji przedsięwzięcia wykorzystującego technologię ORC, użytkownik ma możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na fotowoltaikę dla firmy do 50% kosztów kwalifikowanych. Nabór do aktualnej edycji programu Energia Plus rozpoczął się 1.02.2023 roku i potrwa do 13.12.2024 roku lub do wyczerpania środków.

Premia termomodernizacyjna

Kolejną niestandardową formą dofinansowania na fotowoltaikę dla firmy i nie tylko jest premia termomodernizacyjna. O jej przydzielenie może się ubiegać każdy zarządca lub właściciel budynku, w tym przedsiębiorstwo. Dofinansowanie fotowoltaiki w 2023 roku w formie premii termomodernizacyjnej to rekompensata wypłacana w gotówce odpowiadająca wysokości nawet 31% kosztów poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu na montaż instalacji. Aby uzyskać dopłatę, moc instalacji musi wynosić minimum 6 kW. Wyjątek stanowią domy jednorodzinne, dla których próg wejścia wynosi 1 kW. Nabór do tego programu dofinansowania paneli fotowoltaicznych jest stały, prowadzony przez BGK we współpracy z bankami partnerskimi.

Przemysł energochłonny – OZE, czyli pożyczka na fotowoltaikę

Dofinansowania na fotowoltaikę dla firm to również pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. W wielu przypadkach tego typu programy dotacji do fotowoltaiki dla firm uwzględniają również możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia bezzwrotnego. Podobnie jest z projektem Przemysł energochłonny – OZE. Beneficjenci mogą starać się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych w wysokości od 5 do 300 mln zł. Co więcej, istnienie możliwość uzyskania dopłaty do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku w formie premii wynoszącej nawet 30% otrzymanego kredytu.

dla rolnika .jpg dladomu



OBLICZ SWOJĄ INSTALACJĘ

Poniższy kalkulator pokazuje wartości przybliżone. Po wpisaniu miesięcznego rachunku za prąd, po prawej stronie pojawi się Moc instalacji w kWp.(Kilo Watach peak), jest to wielkość potrzebnej Państwu instalacji.

Następnie w polu poniżej "wpisz moc instalacji" wpisujemy moc instalacji wynikającej z miesięcznej sumy za prąd, kalkulator obliczy ile w przybliżeniu będzie kosztować instalacja, jest to cena brutto z montażem (na gotowo).

Do wyboru mają Państwo 3 warianty cenowe "Najtańszy"-co wcale nie oznacza, że najgorszy a wręcz bardzo dobry, "Optymalny"-doskonały stosunek ceny do jakości, oraz "Premium"-są to panele o najwyższych sprawnościach i długiej gwarancji, a po prawej stronie jest wykaz paneli i falowników, które możemy zastosować w danym przedziale cenowym. Nasze wszystkie falowniki są klasy premium

Rodzaj usługi Jedn. Wpisz rachunek za prąd Moc Instalacji w kW. Zastosowane panele i falowniki
PLN 0,023 0
Cena Instalacji Najtańszej PLN 4200,00 0 Longi, Trina, SunLink, JaSolar, Jinko, Fronius, SMA, Huawei
Cena Instalacji Optymalnej PLN 4500,00 0 Heckert, REC, Hyundai, Selfa, Fronius, SMA, Kostal, SolarEdge
Cena instalacji Premium PLN 6000,00 0 REC, LG, Fronius, SolarEdge, Kostal, SMA,



Biały certyfikat

Firmy inwestujące w termomodernizację ograniczają zużycie paliw emisyjnych, co może skutkować otrzymaniem białego certyfikatu. Poświadcza on, że za sprawą własnych starań przedsiębiorstwo doprowadziło do oszczędności liczonej w toe, czyli tonie oleju ekwiwalentnego. Aby otrzymać możliwie do spieniężenia świadectwo efektywności, należy uzyskać wynik minimum 10 toe, natomiast im jest on wyższy, tym wyższa jest premia. Niewątpliwie to jedna z najbardziej oryginalnych form dofinansowania fotowoltaiki obowiązująca już od wielu lat

fb instagram gplus fb yt
ZAMIEŃ SŁOŃCE NA PIENIĄDZE - FOTOWOLTAIKA W PODLASKIM